Страница 1 от 1

Работа в ГД ГВА - Подбор инспектори Летища, АС и РВД

МнениеПубликувано на: 07 Фев 2012 14:43
от slice
ГД ГВА търсят инспектори. Заплащането предполагам не е кой знае какво, но си има и преимущества:

http://www.jobs.bg/f1348951

ИНСПЕКТОР ГРАЖДАНСКО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ
Описание и
Изисквания: Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация“ към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на Министъра на транспорта, ИТ и съобщенията по Закона за гражданското въздухоплаване, в съответствие с международните договори на Република България, и е Национален надзорен орган по безопасността, сигурността и ефективната дейност на доставчиците на аеронавигационно обслужване.

За изпълнение дейността на Дирекция «Летища, авиационна сигурност и УВД» и осъществяване на контролните функции по спазване на нормативните актове, стандарти и правила, утвърдени на национално, европейско и международно ниво, ГД ГВА търси да назначи професионалисти за длъжността

ИНСПЕКТОР ГРАЖДАНСКО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

в следните профили:

• Управление на въздушното движение (УВД): Ref.No I-CANS01
• Организация на въздушното пространство (ОВП): Ref.No I-CANS02
• Аероинформационно обслужване (АИО): Ref.No I-CANS03
• Лицензиране на ръководител полети (РП) и инженеро-технически персонал (ИТП): Ref.No I-CANS04
• Правна дейност в областта на АНО/УВД: Ref.No I-CANS05

За успешното изпълнение на дейността Инспектор ГВ, са необходими:

• Висше авиационно/инженерно/правно (за профил I-CANS05) образование;
• Минимум 5 години опит и задълбочени познания в съответния професионален профил и в областта на гражданската авиация;
• Отлични познания по националното и международно законодателство, правила и стандарти в съответния профил;
• Познаване на международните организации – ЕС, ИКАО, ЕААБ, ЕВРОКОНТРОЛ;
• Много добро владеене на специализиран английски език;
• Отлична компютърна грамотност и валидна шофьорска книжка – кат.Б.

За предимство ще бъдат счетени:

• Специализирани курсове в съответната професионална област в международно признати авиационни организации;
• Сертификати и удостоверения от завършени квалификационни курсове за одитори в международно признати организации;
• Притежаване на свидетелство за правоспособност на ръководител полети (за профили I-CANS01 и I-CANS04);
• Владеене на друг официален език на ИКАО;
• Работа със специализиран софтуер.

Длъжността изисква добър административен опит, отлични организационни и комуникативни умения, аналитичност, инициативност, висока стерен на отговорност, лоялност и ангажираност с работата, ориентираност към постигане на резултати, сътрудничество и екипен дух.

Очакваме професионално резюме на email или на адрес: гр.София, ул.Дякон Игнатий №9, деловодство на ГД „ГВА”, в срок до 29.02.2012.

Моля, посочвайте референтен номер на обявената позиция.

Контакт ще бъде осъществен само с преминалите подбора по документи кандидатури.
Всички данни, които предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор.
Месторабота: София / България