Летище Пловдив

Re: Летище Пловдив

Мнениеот skyviewer » 09 Окт 2018 13:03

БЕЗ УВЕДОМЯВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФАКТИ В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТ "КОНСОРЦИУМ ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ" - МАЛОУМИЯТА В ТОВА МИНИСТЕРСТВО ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ БЕЗКРАЙ !!!Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА

НА ОБЕКТ

„ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО

ПОЛЗВАНЕ ПЛОВДИВ”

Разпоредбите на ЗК съответстват на основните изисквания на Директивата.(Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент)


Доколкото е налице празнота или несъответствие, за концесията за летище Пловдив са


Концесия на гражданско летище за обществено ползване Пловдив


Документация за участие в открита процедура 13


пряко приложими посочените принципи, произтичащи от ДФЕС, както и разпоредбите на


Регламент 2015/1986.

Предвид изложеното, правната рамка на настоящата концесия е съобразена изцяло

с приложимото действащо българско законодателство и с правото на Европейския съюз."...това според "Юриста" Росен Желязков /реализатора на електронното управление на България - е-правителство / е Мотивив , че процедурата следва да бъде съобразена и проведена в съответствие с новия Закон за концесиите, с който се въвеждат разпоредбите на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесии.
Аватар
skyviewer
супер спотър
 
Мнения: 1345
Регистриран на: 23 Юли 2009 18:11

Re: Летище Пловдив

Мнениеот skyviewer » 10 Окт 2018 13:35

Прекратиха процедурата за концесия на летище Пловдив

10.10.2018, Wednesday / 12:51 R.I.P.

По предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията правителството прекрати процедурата за концесия на летище Пловдив.

Процедурата е открита с Решение № 1120 на Министерския съвет от 30 декември 2016 г. Министерският съвет е определил за концесионер участника в процедурата за предоставяне на концесия – Обединение (Консорциум) между „Хайнан” и „Пловдив Еърпорт Инвест”. Класираният на първо място участник е информирал за невъзможността да сключи концесионен договор.

Официалният аргумент на управляващите е, че процедурата се е провела преди приемането на новия Закон за концесиите.

През лятото по същата тази процедура и по стария Закон за концесиите държавата беше готова да подпише 35-годишната сделка с китайската HNA Airport Group. Китайският победител обаче се отказа да подпише договора.

https://www.expert.bg/prekratiha-proced ... 99113.html

Ето и решението, взето на заседанието на Министерския съвет:

По предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията правителството прекрати процедурата за концесия на летище Пловдив.

Процедурата е открита с Решение № 1120 на Министерския съвет от 30 декември 2016 г. Министерският съвет е определил за концесионер участника в процедурата за предоставяне на концесия – Обединение (Консорциум) между „Хайнан” и „Пловдив Еърпорт Инвест”. Класираният на първо място участник е информирал за невъзможността да сключи концесионен договор.

Процедурата е открита и следва да приключи при условията на отменения Закон за концесиите.

Законът за концесиите (отм.) поставя в оперативната самостоятелност на концедента (Министерския съвет) да реши дали да предложи на класирания на второ място участник в процедурата, да сключи концесионния договор.

Налице е съществена разлика в офертите на участниците, класирани съответно на първо и второ място .

Новият Закон за концесиите е приет след приемане на решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на летище Пловдив. Икономически и правно оправдано е процедурата за предоставяне на концесия на летище Пловдив, да бъде проведена при условията и по реда на новия Закон за концесиите.

Концесионният договор е дългосрочен, установява трайна връзка между страните, като очакванията са за сериозни инвестиции, развитие на летището и подобряване на качеството на летищните услуги. Това предполага устойчивост на договора. Сключването на концесионен договор, който ще се подчинява на правилата на отменен Закон и на отменено право на Европейския съюз в тази област, при приети и влезли в сила към датата на сключване на договора на нов Закон за концесиите, които въвеждат нови правила на Европейския съюз в тази област, не са предпоставка за трайното, устойчиво и безпроблемно развитие на концесията.

Припомняме, че вторият класиран участник– обединението между ПИМК и ТИЗ, заявиха готовност да си търсят правата заради неспазената процедура.

https://trafficnews.bg/plovdiv/ofitsial ... te-118314/
Последна промяна skyviewer на 10 Окт 2018 14:29, променена общо 1 път
Аватар
skyviewer
супер спотър
 
Мнения: 1345
Регистриран на: 23 Юли 2009 18:11

Re: Летище Пловдив

Мнениеот skyviewer » 10 Окт 2018 13:47

Правните основания за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване Пловдив са приложимото българско право и правото на Европейския съюз, както следва:

(б) приложимото право на Европейския съюз:
На 18 април 2014 г. влезе в сила Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (Директивата). Директивата е акт, който няма пряко приложение, а е необходимо да бъде въведен в законодателството на държавите – членки чрез нарочни разпоредби. Към настоящия момент за концесии за услуги, чиято стойност надвишава или е равна на определен праг (5 186 000 евро), който отразява наличието на трансграничен интерес (такъв е настоящият случай, тъй като прогнозната стойност на концесията на Летище Пловдив е в размер на 235 222 565 лв. или 120 267 388 евро), се прилагат принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално принципите за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги, както и на произтичащите от тях принципи, като равнопоставеност, недискриминация, взаимно признаване, пропорционалност и прозрачност. Както е посочено в Директивата, поради различното тълкуване на принципите, предвидени в Договора, от националните законодателни органи и големите несъответствия между законодателствата на различните държави членки съществува риск от правна несигурност. Този риск, се посочва по-нататък в Директивата, се потвърждава от обширната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, която обаче само частично е уредила някои аспекти на възлагането на договори за концесия. Като констатира необходимостта от еднаквото прилагане на принципите на ДФЕС, Директивата посочва, че за концесии със или над определена стойност е уместно да се предвиди минимална координация на националните процедури по възлагане на такива договори въз основа на принципите на ДФЕС, за да се гарантира отварянето на концесиите за конкуренция и достатъчна правна сигурност.
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията от 11 ноември 2015 г. за установяване на стандартни формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011, установява стандартните формуляри на обявленията, посочени в членове 31, 32 и 43 от Директивата. Регламент 2015/1986 е в сила от 1 декември 2015 г. и е директно приложим за държавите – членки.
Разпоредбите на ЗК съответстват на основните изисквания на Директивата. Доколкото е налице празнота или несъответствие, за концесията за летище Пловдив са пряко приложими посочените принципи, произтичащи от ДФЕС, както и разпоредбите на Регламент 2015/1986.
Предвид изложеното, правната рамка на настоящата концесия е съобразена изцяло с приложимото действащо българско законодателство и с правото на Европейския съюз. Проектите на документи по концесията (решението на Министерския съвет за откриване на процедурата, обявлението за концесията; обосновката на концесията; документацията за участие в процедурата и проекта на концесионен договор) са в съответствие с приложимото национално законодателство и правото на Европейския съюз. Проектите предвиждат публикуване на обявлението за концесията в Официален вестник на Европейския съюз, като обявлението е изготвено по стандартния формуляр по Приложение № XXI от Регламент 2015/1986; предвижда се предоставянето на неограничен и пълен безплатен пряк достъп чрез електронни средства до документацията за концесията от датата на публикуване на обявлението за концесия.

..на ход са адвокатите !
Аватар
skyviewer
супер спотър
 
Мнения: 1345
Регистриран на: 23 Юли 2009 18:11

Re: Летище Пловдив

Мнениеот Пароль » 10 Окт 2018 14:43

От abv.bg:
Мерцедес се блъска във валяк. Излиза мутрата, обажда се на своя катаджия, който бързо пристига, отива при водача на валяка и му казва:
- Кажи сега, как го изпревари, как го засече!
Пароль
супер спотър
 
Мнения: 1922
Регистриран на: 04 Апр 2010 20:20

Re: Летище Пловдив

Мнениеот skyviewer » 13 Окт 2018 12:18

С една мутра ,положението е комично.Но ако се организират в система и променят закона за концесиите в своя полза, всяко икономическо съревнование става просто трагично и безсмислено.Това е реалната ситуация в BG.В концесионната процедура за летище Пловдив имаше само един участник.Веднага се активира системата за спиране ,манипулиране и изнудване на този участник ,чрез фирми-фантоми.Ако не се поддаше на шантажа ,оставаше - спиране на процедурата. Добре измислено ,но зле изпълнено. Май ,че вместо "калинки",бяха задействани "миризливки" Очакваме развръзката на активното мероприятие.
Аватар
skyviewer
супер спотър
 
Мнения: 1345
Регистриран на: 23 Юли 2009 18:11

Re: Летище Пловдив

Мнениеот Пароль » 13 Окт 2018 18:44

“Мониторинг върху прилагането на правото на Европейския съюз Годишен доклад за 2017 г.
http://data.consilium.europa.eu/doc/doc ... NIT/bg/pdf"

“1. Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите
Първостепенен приоритет за Комисията „Юнкер“ е укрепването на европейската конкурентоспособност и стимулирането на инвестиции, които създават работни места. Усилията за създаване на правилната регулаторна среда с цел подпомагане на предприятията и създаване на работни места обаче се подкопават, ако държавите членки не прилагат правилно и навременно правилата на ЕС.”

А като знаем ( според докладите на ACI Europe), колко работни места се създават при дейността на едно летище ( на 1000 пътника едно работно място на самото летище и пет до седем работни места в зоната на летището ( 100 км радиус), могат да се сметнат последствията от нарушението на европейското законодателство свързано с неправомерното прекратяване на процедурата за концесията. Като прибавим към това, че при започване на карго дейност на летището се създават още работни места, несвързани с пътническата дейност, щетите за България, респективно за ЕС. стават още по-големи. Това всичко произлиза още от първата точка в Доклада. А какво е в следващите точки - на мен лично не ми се чете по-нататък ...
Пароль
супер спотър
 
Мнения: 1922
Регистриран на: 04 Апр 2010 20:20

Re: Летище Пловдив

Мнениеот skyviewer » 14 Окт 2018 08:14

…щото министЕра каза че правилата на отменен Закон и на отменено право на Европейския съюз в тази област, при приети и влезли в сила към датата на сключване на договора на нов Закон за концесиите, които въвеждат нови правила на Европейския съюз в тази област, не са предпоставка за трайното, устойчиво и безпроблемно развитие на концесията.
ДЕМЕК има закони с ПРЕДПОСТАВКА за развитие и БЕЗ ПРЕДПОСТАВКА за развитие, т.е.нещо по-завъртяно за електората и измислено от най-голямата "калинка"в М.Т.
И достатъчно време и хора пращаха да "консултират" победителите по право /класиралите се на второ място/,а те неподдават.
...както е казал шопа: Що е законно? Законно е тесна врата у широко полье. Само улавите минуваат у него. :D
Аватар
skyviewer
супер спотър
 
Мнения: 1345
Регистриран на: 23 Юли 2009 18:11

Re: Летище Пловдив

Мнениеот Пароль » 14 Окт 2018 21:58

Ето и "бурните" разисквания в МС по точката за прекратяване на концесията на летище пловдив

Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

10 октомври 2018 година


Заседанието започна в 10,15 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 21

Проект на Решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга върху обект „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив“, открита с Решение № 1120 на Министерския съвет от 2016 г. за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив“, открита с Решение № 244 на Министерския съвет от 2016 г., за изменение и допълнение на Решение № 244 на Министерския съвет от 2016 г. и за откриване на нова процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив“.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

п.п. Ясен е и резултата от това решение!
http://forum.bgspotters.net/viewtopic.php?f=1&t=2185&p=117207#p117207
Пароль
супер спотър
 
Мнения: 1922
Регистриран на: 04 Апр 2010 20:20

Re: Летище Пловдив

Мнениеот skyviewer » 15 Окт 2018 07:25

Следва обжалване,съд,решение на съда.А решението определя спиране на процедурата или даване на концесията на останалия в класацията.Така,че концесионната процедура - не е приключила :D

...иначе казано: "Аз ,концесии ,не правя ... "

P.S. Време е и "китайците" да осъдят държавата ,че ги е подвела да участват без пари ,избирайки ги за победители.
Така де ,да им платят няколкостотин хиляди ,защото имат процедурни разходи и плащане по медиите за фалшиви новини.
Всяко активно мероприятие си има цена и тя трябва да се плаща от данъкоплатеца.
Аватар
skyviewer
супер спотър
 
Мнения: 1345
Регистриран на: 23 Юли 2009 18:11

Re: Летище Пловдив

Мнениеот skyviewer » 15 Окт 2018 21:52

ПИМК и ТИЗ няма да обжалват решението за Летище Пловдив, искат регионът да се развива

Не искаме да блокираме с години новата процедура за концесията на аеропорта, заявиха от обединението


"Консорциум Летище Пловдив", в което влизат ПИМК и Тракия икономическа зона, няма да обжалва прекратяването на процедурата за концесията на аеропорта, съобщиха от обединението пред TrafficNews.bg.

Мотивите на пловдивските дружества са, че ако обжалват процедурата, то може да блокират за поне две години новия конкурс, който бе анонсиран от Министерството на транспорта.

„Нашата концепция още от самото начало бе регионът да се развива чрез изграждането на модерно и работещо летище. Нещата по една или друга причина много се забавиха - с процедурата, след това с отказалия се кандидат и другите решения след това. Ние не искаме да сочим някого с пръст, или да показваме кой колко е голям. Ако влезем в дългата процедура по обжалване, то това ще блокира новия конкурс ,а и ще противоречи, на всичко това, което искахме – регионът да се развива с работещо летище”, обясни Васил Лясков от "Консорциум Летище Пловдив".

Той се надява от Министерството да стартират час по-скоро нова процедура и да бъде избран концесионер, който да положи нужните грижи за стратегическия обект.

Припомняме, че Министерския съвет гласува предложението за прекратяване на процедурата за отдаването на аерпорта. В мотивите бе записано, че тази процедура е по стария Закон за концесиите, противоречи на новите европейски директиви, а е налице и съществена разлика между офертите на първия и втория класиран участник.

https://trafficnews.bg/plovdiv/pimk-i-t ... iv-118788/

...понякога всичко се решава с едно обаждане по телефона - може би :?: :!: :?:

И още веднъж : R.I.P. /rest in peace/ летище Пловдив. За следващата процедура залагам на Дьорд Шварц и приятели /може и местни "китайци"/

https://anonybulgaria.wordpress.com/201 ... %82%D0%B5/
Аватар
skyviewer
супер спотър
 
Мнения: 1345
Регистриран на: 23 Юли 2009 18:11

Re: Летище Пловдив

Мнениеот skyviewer » 17 Окт 2018 19:00

В България премиерът може еднолично да спира обществени поръчки. Но така не може да разсее съмненията около тях. По-скоро ги затвърждава. Ето защо:

16.10.2018

https://www.dw.com/bg/борисов-и-джи-пи-груп-защо-точно-сега/a-45903601

“Съмненията обаче не се разсейват, а се затвърждават. Първо, заради очевидното и абсурдно потъпкване на правото. Елиминирането на една фирма, докато не „си докаже правотата и невинността", праща по дяволите елементарната презумпция за невиновност. Отстраняването ѝ по нечия еднолична воля от завършени процедури, потвърдени от компетентните „независими“ органи, е незаконно, а заобикалянето на закона се оказва само дребен „въпрос на техника“. Което поражда ново силно съмнение: щом някой може да спира според „посоката на политическата си воля“, вероятно може и да пуска.

От друга страна, в една такава ситуация всяка нормална фирма в една нормална държава би защитила правата си. Но явно случаят не е такъв, защото вместо това въпросната фирма започна да се отказва доброволно от най-големите си проекти с изсмукани от пръстите умилителни аргументи за обществения интерес. Което показва, че законите, процедурите и институциите нямат значение. И че в отношенията между политика и бизнес владеят едни други, необявени правила, зависимости и лостове за въздействие”
Аватар
skyviewer
супер спотър
 
Мнения: 1345
Регистриран на: 23 Юли 2009 18:11

Re: Летище Пловдив

Мнениеот skyviewer » 18 Окт 2018 10:20

За посещението на президента на РБ в Лондон /а там има и хиляди пловдивчани/ и как са го посрещнали:

Протест на българи срещу "геноцида в България" посрещна президента Румен Радев пред посолството на България в Лондон, където бе организирана среща на държавния глава с българи, живеещи във Великобритания. Протестиращи носеха плакат, на който пишеше "Хората срещу мафията в управлението в България", съобщава "Дневник".

Държавният глава е на тридневно работно посещение във Великобритания.

Главният редактор на в. "Будилник" Емил Русанов връчи на Румен Радев петиция с искане за пряко участие на българите в управлението. Тя е подписана от около 4 хил. души. "Какво ще направи президентът? Искаме той да се ангажира. В България се сменя едно мафиотско управление с други крадци."

http://inews.bg/България/Българи-в-Лондон-връчиха-подписка-на-президента-Радев_l.a_c.327_i.606201.html

...ако някои от тях/емигрантите/ се интерисуват защо няма да има гражданско летище в Пловдив ,може директно да ги запознаем с мафиотски проведена концесионна процедура - хронологично и документално.
Аватар
skyviewer
супер спотър
 
Мнения: 1345
Регистриран на: 23 Юли 2009 18:11

Re: Летище Пловдив

Мнениеот skyviewer » 18 Окт 2018 10:30

Големият Йовков каза:
Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!
Наистина е мъка да бягаш от собсвената си държава !

...и още питания към президента:

Кога ще спре войната между институциите в България, го попита емигрантка. "Не става въпрос за война между институциите, а за битка за законност и демокрация", отвърна президентът. "А каква тогава е Вашата визия срещу геноцида", допълни тя въпроса си, "ние всички бягаме".

"Най-важната крачка е да няма апатия. Това е първата стъпка. Когато има законност и държавата се управлява по силата на закона и морала, вие ще се върнете", обясни й президентът.

Въпрос зададе и Асен Генов, който обясни как служебното правителство на Румен Радев е дало само една седмица за отговор на фирмите в конкурса за купуване на изтребители, при което само шведската компания "Грипен" е успяла да отговори. "Още от времето на служебното правителство някой работи за интересите на "Грипен", каза още Генов. Президентът му обясни, че служебното правителство на Огнян Герджиков е оставило решението да се вземе от третия кабинет на Бойко Борисов. По думите му това е било политическо решение.
Аватар
skyviewer
супер спотър
 
Мнения: 1345
Регистриран на: 23 Юли 2009 18:11

Re: Летище Пловдив

Мнениеот skyviewer » 19 Окт 2018 14:46

НЕВЕРОЯТНО - китайците пак са тук ,но без нашата калинка -Асен Василев :D

https://www.marica.bg/pobratimihme-se-s ... 62852.html
Аватар
skyviewer
супер спотър
 
Мнения: 1345
Регистриран на: 23 Юли 2009 18:11

Re: Летище Пловдив

Мнениеот mashine1984 » 22 Окт 2018 14:46

Френски оператор иска летище Пловдив на концесия

Френска компания с голям опит в управлението на летища и пристанища проучва пловдивския аеропорт, съобщава "Марица". Нейни представители вече са внесли в Министерството на транспорта писмо с намерение да участва в бъдеща процедура за концесия на летище Пловдив.

INSFO е инженерингов филиал на търговската и индустриална камара на Западен Бретан (CCIMBO). Групата има консолидиран оборот от 100 млн. евро годишно и 1450 служители. CCIMBO е френският лидер в управлението на регионални терминали и хъбове с повече от 80 години опит в бранша. В момента тя оперира на 3 аеропорта - Brest,Quimper и Morlaix. Управлява и 20 пристанища - търговски, риболовни, фериботни и яхтени.

Компанията от години работи успешно с европейските институции. Тя е сред най-активните в развитието на транспорта и логистиката в Западна Европа. Групата е в тясно сътрудничество с Брюксел по множество проекти - от сертифициране на летища до логистично развитие. Участва в изграждането на морски магистрали и TEN-T Европейски центрове. В момента е част от група, която разработва възобновяеми енергийни полдери за морската индустрия.

Ние сме силно мотивирани да получи договор за управление на летище Пловдив заедно с български партньор, които са водеща фирма в авиационна индустрия, се казва в писмото от INSFO до транспортното ведомство.

Преди месец новият министър Росен Желязков обяви, че ще внесе в МС предложение за прекратяване на процедурата за концесия, открита през пролетта на 2017 година. На практика това е трети неуспешен опит на държавата да намери нов стопанин на летище Пловдив. Очаква се следващата процедура да стартира съвсем скоро, като бъде подготвена и обявена по условията на новия закон за концесиите.

Преди седмица консорциумът между ПИМК и ТИЗ, който бе класиран на второ място в предишния конкурс, обяви, че няма да обжалва решението за отмяна на процедурата, за да не възпрепятства стартирането на нова.


https://business.dir.bg/ikonomika/frens ... kontsesiya
mashine1984
супер спотър
 
Мнения: 1374
Регистриран на: 22 Яну 2015 19:45
Местоположение: София

ПредишнаСледваща

Назад към Авиация + Авиационни новини

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron