ДП "РВД" - подбор за "Ръководител Полети" - предишни подбори

Форум за всички аспекти на обслужването и управление на въздушното движение.

Re: конкурс

Мнениеот ATC » 06 Авг 2008 16:07

snake_m2000 написа:А някой знае ли кога на есен се очаква да има нов конкурс.

все още не се знае точна дата и какви ще са изискванията
Аватар
ATC
супер спотър
 
Мнения: 818
Регистриран на: 14 Апр 2004 14:30
Местоположение: LBSF

Мнениеот dumzy » 06 Авг 2008 16:46

първо да се разбере , кой трябва да взлезе, какво има и може той, и тогава ще научим новите изисквания..Това вече наистина беше заядлив тон ,и се извинявам веднага, но не се стърпях :( Другото по - горе бяха факти, които само който не иска на ги вижда.Естествено, че не е по - лесно в евроконторл, но поне ти оставяш шанс да опиташ
dumzy
спотър
 
Мнения: 11
Регистриран на: 24 Май 2008 20:08

Мнениеот ATC » 06 Авг 2008 21:57

този и онзи незнам,но според мен вече нещата са по съвсем друг начин и е много трудно да минеш метър на конкурса
Аватар
ATC
супер спотър
 
Мнения: 818
Регистриран на: 14 Апр 2004 14:30
Местоположение: LBSF

Мнениеот asd » 07 Авг 2008 16:02

Не се знае дали не е по-лесно в Евроконтрол, особено ако си покрил Кеймбридж доживот. Защото нито сме по-глупави от средния европеец, нито сме по-мързеливи - спира ни основно езиковата бариера и донякъде културните различия. Докато в РВД проблемът е съвсем друг. Но и тук ще има промени някой ден 8)
asd
супер спотър
 
Мнения: 765
Регистриран на: 29 Мар 2006 14:09
Местоположение: Варна

Мнениеот dumzy » 14 Авг 2008 22:40

дано тоя някой ден е преди да са ни "събрали" или преди да се повиши трафика, че да трябва наистна да дойде някой от вън да ръководи, иначе до тогава "к-к-кацане ви раз-з-зрешавам". С извинение към можещите, на вас разчитаме!
dumzy
спотър
 
Мнения: 11
Регистриран на: 24 Май 2008 20:08

конкурса

Мнениеот snake_m2000 » 18 Сеп 2008 09:38

Колеги някой има ли информация какво става с новия конкурс. Кога сеочаква да пуснат обявата?
snake_m2000
кандидат спотър
 
Мнения: 9
Регистриран на: 08 Апр 2008 22:51

Мнениеот ATC » 19 Сеп 2008 11:00

ами аз доколкото разбрах конкурса ще е някъде към Нова Година,сега в тренажора всички РП минават проверки и опреснителни курсове,Границата за езиковите изиквания е свалена доста но забравих точните цифри,ще питам и ще пиша
Наистина има нужда от доста хора и съм сигурен че всички преминали ще започнат работа
Аватар
ATC
супер спотър
 
Мнения: 818
Регистриран на: 14 Апр 2004 14:30
Местоположение: LBSF

Мнениеот ATC » 25 Сеп 2008 11:48

ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”

О Б Я В Я В А

подбор за длъжността „Ръководител полети” (РП) за центровете за обслужване на въздушното движение на ДП „РВД” - София, Бургас, Пловдив и Г. Оряховица

1. Кратко описание на спецификата на работа:
Осъществява обслужване на въздушното движение (ОВД) във въздушното пространство на Република България и осигурява ефективност и безопасност на полетите.

2. Задължителни изисквания към кандидатите за допускане и участие в подбора:
2.1. да са навършили 18 години към датата на подаване на документите за участие в подбора.
2.2. да притежават диплома за висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
2.3. да владеят английски език - писмено и говоримо. Съответствието с минималните изисквания за ниво на владеене на английски език се доказва със сертификат по реда и при условията на т. 4.2.

До участие в подбора не се допускат кандидати показали неудовлетворителни резултати:
- при предходно явяване на компютърно базиран специализиран тест на английски език за подбор на ръководители на полети - FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test) през последните две години.
- при проведено събеседване в два или повече предходни подбора за длъжността „ръководител полети”, обявени от ДП „РВД”.

3. Изисквания към кандидатите с препоръчителен характер:
3.1. да не са по-възрастни от 36 години към датата на подаване на документите за участие в подбора.

4. Начини за провеждане на подбора:
4.1. Кандидатите, допуснати до участие в подбора, ще преминат компютърно базиран специализиран тест на английски език за подбор на ръководители на полети - FEAST.
В изпълнение на препоръката на ЕВРОКОНТРОЛ кандидатите, които не преминат успешно теста FEAST, губят правото да участват в следващи подбори за длъжността „ръководител на полети” за срок от две години от датата на провеждане на теста.
4.2. Кандидатите, преминали успешно теста по т. 4.1., следва да представят валиден сертификат от IELTS или TOEFL или от Cambridge ESOL Exams - First Certificate in English (FCE), издаден през предходните две години, за минимално ниво на владеене на английски език, както следва:
• IELTS - 5.5 или
• TOEFL - 71 (internet based) или
• Cambridge ESOL Exams-First Certificate in English (FCE) - grade B.
4.3. Кандидатите, които са преминали успешно теста по т. 4.1. и са представили валиден сертификат по т. 4.2, ще бъдат поканени на събеседване.

5. Други условия:
5.1. Кандидатите, издържали успешно подбора по т. 4, следва да преминат първоначален медицински преглед в Комисията за авиомедицинско освидетелстване (КАМО) за установяване на медицинска годност клас 3 за ръководител на полети без ограничения съгласно Наредба № 21 за правилата за освидетелстване при определяне на медицинска годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданската авиация на Република България от 25.04.2007г.
5.2. Разпределението на кандидатите по центровете за ОВД на ДП „РВД” ще се извършва служебно.
5.3. Броят на кандидатите, издържали успешно подбора по т. 4 и придобили свидетелство за медицинска годност, които ще бъдат включени в курс за първоначално обучение, ще бъде определен в зависимост от необходимостта от ръководители на полети за центровете за ОВД. Резултатите на останалите кандидати, издържали успешно подбора по т. 4, могат да бъдат ползвани при следващ подбор за длъжността „ръководител полети”.
5.4. С кандидатите, които бъдат включени в курс за първоначално обучение, ще бъдат сключени договори за обучение по смисъла на чл. 235 от Кодекса на труда /КТ/ с цел придобиване на свидетелство за правоспособност на ученик ръководител полети.
5.5. С кандидатите, преминали успешно обучението по т. 5.4., придобили свидетелство за правоспособност на ученик ръководител полети и навършили 20 години, на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ще бъде сключен трудов договор за длъжността „ръководител полети ученик”, за срок от една година, с цел обучение за придобиване на свидетелство за правоспособност на ръководител полети.
5.6. С кандидатите, преминали успешно обучението по т. 5.5. и придобили свидетелство за правоспособност на ръководител полети, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ ще бъде сключен трудов договор за неопределено време.
5.7. С трудовите договори по предходните точки кандидатите се задължават да работят в ДП „РВД” не по-малко от 15 години, от които не по-малко от 10 години в центъра за ОВД съгласно първоначалното разпределение.

6. Необходими документи:
6.1. Заявление по образец за участие в подбора. В заявлението всеки кандидат декларира, че е съгласен с условията на провеждане на подбора.
6.2. Подробна автобиография, подписана собственоръчно от кандидата.
6.3. Копие от документи, подписани собственоръчно от кандидата за вярност с оригинала:
- за завършено образование;
- за придобита допълнителна квалификация;
- удостоверяващи ниво на владеене на английски език, ако са налични към датата на подаване на документите за участие в подбора. Крайният срок за представяне на сертификатите е съгласно т. 4.2.
6.4. Декларация от кандидата по образец, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността.
6.5. Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката.

7. Подаване на документи за участие в подбора:
7.1. Подаването на документите по т. 6 се извършва лично от кандидата, всеки работен ден от 09:00ч. до 16:00ч., в деловодството на ДП „РВД” на адрес: гр. София 1540, бул. „Брюксел” № 1. Телефони за информация: (02) 937 1673, 937 1672.
7.2. Срокът за подаване на документи за участие в подбора е до 16:00 ч. на 19.12.2008 г.
7.3. Заявления, подадени след изтичане на срока по т. 7.2. няма да бъдат приемани.

8. Предоставяне на информация на кандидатите:
8.1. След разглеждане на постъпилите документи всички кандидати ще бъдат уведомени писмено и по телефон за допускането/недопускането им до участие в подбора.
8.2. Кандидатите, допуснати до участие в подбора, ще бъдат уведомени писмено и по телефон за датата, мястото и часа на провеждане на първата част от теста FEAST, в срок до 10 работни дни преди насрочената дата.
8.3. Кандидатите, преминали успешно първата част от теста FEAST, ще бъдат уведомени по телефон за датата, мястото и часа на провеждане на втората част от теста. Кандидатите, които са показали неудовлетворителни резултати ще бъдат уведомени писмено и по телефон.
8.4. Кандидатите, преминали успешно вторатата част от теста FEAST, ще бъдат уведомени по телефон за датата, мястото и часа на провеждане на събеседването. Кандидатите, които са показали неудовлетворителни резултати ще бъдат уведомени писмено и по телефон.

Подборът е обявен със заповед № РД-12-263/18.09.2008 г. на заместник-генералния директор „Административна дейност” на ДП „РВД”.
http://www.atsa.bg/index2.php?page_id=59
Аватар
ATC
супер спотър
 
Мнения: 818
Регистриран на: 14 Апр 2004 14:30
Местоположение: LBSF

Мнениеот Nikolay » 25 Сеп 2008 13:02

Очевидно сте премахнали много високите изисквания за езика, което е доста добре.Но имам 1 въпрос- не мога да разбера защо кандидатът трябва да има висше образование....това е наистина необяснимо.
Ако един човек е стигнал до "Бакалавър" то той със сигурност е над 18г. и в най-добрия случай клони към 25.....не виждам с какво помага ако един човек е завършил финанси да кажеме- та той няма ни най малка представа от авиацията и по един или друг начин мозъкът му вече е насочен да работи в друга свера, напълно различна от РП.....лично според мен трябва да взимате млади хора завършили средното си, и след това да си ги учите и шлифовате по ваш модел докато още се поддават на подобни неща :wink:
aviate, navigate, communicate!
Аватар
Nikolay
супер спотър
 
Мнения: 505
Регистриран на: 30 Май 2005 09:59
Местоположение: Sofia, Bulgaria

Мнениеот harrier » 25 Сеп 2008 13:11

Бакалавърът в БГ е 4 години, в чужбина средно 3. Така че в най-добрия случай човекът може да е на около 22-23.

Това за висшето го обсъждахме и преди - наистина е безумно, но предполагам ATC не е от хората, които определят изискванията.
Аватар
harrier
член на екипажа
 
Мнения: 5258
Регистриран на: 16 Дек 2003 17:16

Мнениеот PZ » 25 Сеп 2008 14:46

Това изискване за минимум 15 години в РВД после ми се струва малко много...Ясно, че след като вложат труд и средства да обучат някого искат да работи за тях, но този срок е прекалено дълъг според мен.
Аватар
PZ
по-спотър
 
Мнения: 198
Регистриран на: 03 Яну 2007 18:37
Местоположение: София

Мнениеот harrier » 25 Сеп 2008 14:59

Само за сравнение - в Евроконтрол обучението те обвързва с договор за 4 години. Петнадесет е ужасно много.
Аватар
harrier
член на екипажа
 
Мнения: 5258
Регистриран на: 16 Дек 2003 17:16

Мнениеот ATC » 25 Сеп 2008 19:01

нямам нищо общо със конкурса,просто видях обявата и я сложих тук
и на мен ми направи впечатление това за годините,особено това за 10те ,тъпо особено ако те пратят в Горна Оряховица напр.
Висшето образование е изискване по ЗГВ(закона за гражданско въздухоплаване)
мисля че това
Чл34 (3) написа:Длъжностите, непосредствено свързани с осигуряване на безопасността на полетите и поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства, се заемат само от лица с висше образование, с изключение на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи, и авиационна квалификация и се определят по ред, установен от министъра на транспорта.
Аватар
ATC
супер спотър
 
Мнения: 818
Регистриран на: 14 Апр 2004 14:30
Местоположение: LBSF

Мнениеот nov » 07 Яну 2009 13:52

Някой знае ли докъде е стигнал подбора за ръководители полети? Ще съм благодарен, ако някой сподели какво предстои. А има ли вече някой одобрен, който поства тук? Благодаря :-)
nov
кандидат спотър
 
Мнения: 2
Регистриран на: 06 Яну 2009 15:02

Re: ДП "РВД" - подбор за "Ръководител на полети

Мнениеот AlexGMNAV » 23 Фев 2009 08:33

Здравейте. Имам 2 въпроса:

1. Колко време продължава обучението за РП?

2. Получава ли се някакво заплащане по време на това обучение?

Благодаря Ви предварително!
Последна промяна AlexGMNAV на 25 Фев 2009 11:42, променена общо 1 път
AlexGMNAV
кандидат спотър
 
Мнения: 5
Регистриран на: 21 Фев 2009 00:31

ПредишнаСледваща

Назад към Ръководство Въздушно Движение

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта

cron